slider slider

Prádelna koberců

Dopřejte kobercům odbornou péči nejvyšší kvality!

Prádelna kusových koberců

Dejte vašim kobercům druhou šanci!

Důležitá upozornění tykající čištění koberců: tyto vady nemohou být nijak ovlivněny technologickým postupem a záleží jen na stavu, kvalitě a pravidelnosti čištění, koberce jsou precizně čištěny není v našich silách uvést koberece do stavu nového.

 • Čas svozu a odvozu je pouze orientační.
 • Nečištěné staré skvrny ovlivněné působením vnějších vlivů (UV záření), skvrny vzniklé činností plísní, skvrny vzniklé odbarvením vláken koberce v důsledku působení prostředků s obsahem chlóru (SAVO) a oxidačních činidel obecně bohužel není možné odstranit.
 • Lepené části koberce se mohou po čištění odlepovat nebo vlnit, záleží pouze na kvalitě použitých materiálu. Značný vliv má také míra opotřebení koberce.
 • Nezakončené vlákno se může po čištění rozplétat, třepit.
 • Koberec napadený hmyzem, znečištěný exkrementy, plísněmi či jinými agresivními vlivy se v místě napadení může rozpadat. Poškozené koberce nelze renovovat do stavu nového.
 • Koberec po vyzvednutí a přinesení domů okamžitě rozbalte, jinak hrozí zapaření a poškození koberce.
 • Zvířecí srst a vlasy nelze zcela z koberce procesem praní odstranit, neboť keratiny se praním nerozpouští. Odstranění srsti a podobných nečistotje prováděno mechanicky ručně po vyprání koberce.
 • Lepidlo z lepených koberců a též gumová osnova mohou praskat, lámat se, odlupovat či drolit.
 • U starších koberců ze můžou některé třásně trhat uvolňovat a nebo třepit.
 • U koberece silně a dlouhodobě znečištěného močí nebo exkrementy nemusí byt vždy perfektně odstraněn zápach.
 • Nemusí dojít vždy k odstranění všech nečistot, zejména při nadměrném a dlouhodobě neřešeném znečištění koberce.
 • Reklamaci praní koberců je nutné provést do max. 24 hodin od převzetí koberce zákazníkem u pozdějsí reklamace nelze objektivně posoudit za jde o chybně vyčištěný koberec nebo jde o nové znečištění zákazníkem. U vlněných koberců bílé barvy nelze zaručit bezchybné vyprání a proto se na ně záruka nevztahuje.
 • Na koberce z materálu viskoza se reklamace nevztahuje. Zákazník je informován o dalším posupu.
 • Na koberce předávané ve stočeném stavu se nevztahzuje záruka. U koberců které zakazník nepřevzal na výzvu prádelny ale otálel s převzetím se reklamace nevstahuje.
 • U řezaných koberců hrozí při čištění třepení a trhání. Přebíráno pouze na zodpovědnost zákazníka.
 • Některé koberce mohou zapouštět barvu, toto bohužel nelze jakkoli ovlivnit (pouštění barvy je závislé na kvalitě koberce a na výrobci).
 • Třásně a dlouhé vlasy u shaggy koberců se mohou po čištění rozplétat nebo třepit, tomuto jevu nelze nijak zabránit.
 • Koberce je možné na provozovně uschovat maximálně po dobu jednoho měsíce od plánovaného termínu předání hotového koberce a po tuto dobu je započítáván poplatek za uschování 30 Kč za každý započatý den. Po uplynutí této lhůty budou koberce odborně zlikvidovány.
 • Ceny jsou pevně dané nejsme plátci DPH.
 • Koberce nosíme za první uzamykatelnou překážku jiné vynášení a práce s koberci jen po osobní domluvě.
 • V případě, že koberce v minulosti prošly neúspěšně čištěním, ať už prostřednictvím odborné firmy nebo svépomocí, popřípadě došlo-li k situacím, které měly za následek promočení koberce bez následného důkladného vysušení, oznamte nám tuto skutečnost dopředu. Budeme tak schopni zavčasu zvolit nejvohodnější postup čištění pro dosažení maximálního výsledku.
 • Předáním koberce k vyprání automaticky souhlasíte s podmínkami čištění a reklamačním řádem.