slider slider

Prádelna koberců

Dopřejte kobercům odbornou péči nejvyšší kvality!

Prádelna kusových koberců

Dejte vašim kobercům druhou šanci!

Provádíme odborné čištění koberců. Jedná se o metodu, která je prováděná převážně mokrou cestou. Princip čištění spočívá v regulovaném tlakovém vstřikování čistícího roztoku (voda a příslušný čistící prostředek) do vláken koberce a následném odsávání společně s nečistotami, prachem, roztoči a alergeny. Plocha tak zůstává po vyčištění lehce vlhká, ne však mokrá. Tato metoda je výrazně účinnější než běžné suché mechanické čištění. Odstraní skvrny, mastnotu, zašlapanou špínu a v neposlední řadě i nepříjemné pachy. Díky tomuto systému nedochází k nadměrnému opotřebovávání koberců a vytrhávání jejich vlasů. Pravidelná péče a čištění navíc i částečně prodlužuje životnost koberce.

Postup čištění

Identifikace stavu

Provedeme důkladnou kontrolu stavu konstrukce koberce včetně jeho podkladů, spojů, upevnění vláken, barev, skvrn, vyblednutí stínu a případného poškození.

Volba čistící metody

Posoudíme systém čištění v souvislosti se stavem koberce a následně vybereme nejvhodnější metodu čištění – buď strojové či ruční, aby byl dosažen optimální výsledek.

Proces čištění

Dodržujeme zvolený postup čištění a případně jej upravíme v souladu s průběhem procesu.

Faktory ovlivňující výsledek čištění

Příprava koberce

Základním prvkem našeho čištění je tradiční suché vyklepání prachových částic, volných částic a písku, stejně jako praktikovaly naše babičky. Tento postup je klíčový i pro naši moderní metodu čištění. Využíváme kombinaci ručního a strojového klepání, přičemž pro strojové klepání uplatňujeme technologii KIRBY. Tímto způsobem koberce procházejí provzdušněním, uvolněním vlasů a umožníme přímý přístup čistícího přípravku k vláknům koberce.

Působení aktivních složek čistícího prostředku

Aktivní složky čistícího prostředku potřebují čas k působení, aby účinně uvolnily nečistoty.

Mechanická pomoc při uvolňování nečistot

Mechanická asistence při uvolňování nečistot v koberci představuje klíčový prvek, který značně posiluje účinnost celého procesu čištění. Tato metoda spočívá v kombinaci fyzické manipulace s čistícím prostředkem, čímž dochází k intenzivnějšímu uvolňování a odstraňování nečistot, a to hlouběji do struktury kobercových vláken. Tím je dosaženo výrazného zlepšení konečného výsledku, a koberce získávají nejenom čistotu, ale i obnovenou svěžest a estetický vzhled.

Teplota

Optimální teplota při procesu čištění má významný vliv na jeho výsledky. Vyšší teplota čisticího prostředku může zvýšit jeho účinnost při rozpouštění a odstraňování nečistot v koberci. Teplo navíc podporuje reakce aktivních složek, což v konečném důsledku vede k efektivnějšímu uvolňování a odstraňování nečistot. Tímto způsobem teplota hraje klíčovou roli při dosahování optimálních výsledků čištění.

Čas

Moderní čistící postupy a inovativní systémy přinášejí nejen vynikající čistotu, ale také výrazné zkrácení času potřebného k dokončení čištění. Tyto pokročilé technologie a účinné metody nejen poskytují optimální výsledky, ale také umožňují rychlejší návrat koberců do běžného užívání. To vše s ohledem na efektivitu, což přináší nejen kvalitu, ale i časovou úsporu v procesu čištění.

Oplach a odsátí

Oplach a odsátí jsou klíčové pro úspěšné odstranění nečistot a zbytkové vlhkosti během čištění. Efektivní sací výkon čistícího stroje a optimalizovaná konstrukce hubice jsou zásadní pro dosažení maximálního výsledku a zanechání koberce co nejsušším po procesu čištění.

cb1019fee691bf8b0aaceab707fc42fe.jpg 3c489b29c9a36d7563701d9d8e9e7850.jpg 526faeb28da899ab5f38dfa1775df83e.jpg